Failaka Restaurant

Al Manshar Rotana, Fahaheel, Kuwait

alt : Menu.pdf

Contact RoundMenu