Doner Kebab - Al Khalidiya

Al Khubiaret Tower, near the Oryx Hotel, Al Khalidiya, Abu Dhabi
alt : Menu.pdf

Contact RoundMenu